Zmiany w prawie pracy 2016

Zmiana to jedna z trzech pewnych rzeczy w naszym życiu (oprócz śmierci i podatków – chociaż te ostatnie niektórzy próbują ominąć). Zmiany są również nieuniknione w branży HRowej, a rok 2016 przyniesie dosyć ważne zmiany w prawie pracy. Które z tych zmian będą najważniejsze dla naszych firm i jak się do tego przygotować?

 

  1. Długość trwania umowy na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Zasada ta dotyczy nie tylko jednej umowy, ale wszystkich umów zawartych z danym pracownikiem. Po przekroczeniu 33 miesięcy, umowa przechodzi na czas nieokreślony. W sumie daje nam to maksymalnie 3 lata: 3 miesięczny okres próbny + 33 miesiące na czas określony
  2. Z danym pracownikiem możemy zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony, czwarta umowa przechodzi na czas nieokreślony. Nie ma przy tym znaczenia czas jaki upływa / upłynął pomiędzy poszczególnymi umowami.
  3. Umowy zawarte na czas określony będzie się dało wypowiedzieć. Do tej pory tylko umowy zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy dało się wypowiedzieć za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (stąd dosyć powszechna praktyka zatrudniana na 6 miesięcy + 1 dzień). Nowo wprowadzone zasady będą identyczne jak dla umów na czas nieokreślony (od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy).
  4. Rodzaje umów o pracę: pozostaną nam jedynie: umowa na okres próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony. Tym samym znika nam umowa na czas wykonywania określonej pracy lub umowa na zastępstwo (z pewnymi wyjątkami: na przykład pozostaną prace sezonowe).

 

Jakie są dla nas konsekwencje i jak się do tych zmian przygotować?

  1. Przeprowadzić „inwentaryzację” umów naszych pracowników: ilu z nich posiada umowy na czas określony, która z kolei jest to umowa, które z umów zmienią się na czas nieokreślony, itd. Pozwoli nam to lepiej zaplanować zasoby / budżet na cały rok.
  2. Przy okazji „inwentaryzacji” – sprawdźmy ilość osób wracających do nas po dłuższej nieobecności (urlopy macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne) – nie powinniśmy być zaskoczeni „pojawiającym” się nagle pracownikiem.
  3. Pamiętajmy o zmienionych okresach wypowiedzenia – w większości wypadków wydłuży nam to proces wypowiadania umów.
  4. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o konsultację specjalistę prawa pracy – wszelkie pomyłki raczej nie będą rozstrzygane na korzyść pracodawcy…