Warsztat MBTI

W zeszłym tygodniu miałam przyjemność prowadzić niezwykle inspirujący (w opinii uczestników) warsztat wykorzystujący wyniki kwestionariusza MBTI. Narzędzie to, oparte o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga, może być z powodzeniem stosowane zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Wyniki MBTI identyfikują i odzwierciedlają wartościowe różnice występujące pomiędzy ludźmi – różnice, które mogą być źródłem wielu nieporozumień.

MBTI, stosowany w środowisku biznesowym może być wykorzystany do usprawnienia oraz podniesienia efektywności w:

 • Zarządzaniu organizacjami i zespołami
 • Podejmowaniu decyzji
 • Zarządzaniu zmianą
 • Pracy zespołowej
 • Zarządzaniu stresem i konfliktem

MBTI

Program prezentowany przeze mnie był wprowadzeniem do MBTI. Rozmawialiśmy o czterech podstawowych dychotomiach (parach preferencji):

Screen Shot 2015-10-14 at 13.33.36

 

W czasie całodziennego warsztatu mieliśmy okazję dowiedzieć się:

 1. Jaki jest mój profil i jak postrzegają mnie inni
 2. Jakie są moje mocne strony i w jakich obszarach mogę się rozwijać
 3. Jak zrozumieć i nauczyć się doceniać ludzi, którzy różnią się od nas
 4. Jak ja (i osoby w moim otoczeniu) zachowujemy się w sytuacjach stresowych
 5. Jak skutecznie się komunikować i jak efektywnie przekazywać informacje do odbiorców
 6. Nauczyć się skutecznie przekazywać feedback

Warsztat ten jest wprowadzeniem do pozostałych programów, które mogą być stosowane w zależności od potrzeb danej organizacji. W firmie dla której prowadziłam powyższy warsztat, dalszy ciąg będzie głównie oparty o komunikację i przekazywanie feedbacku podwładnym. Już nie mogę się doczekać…