Trener wewnętrzny

Model 70/20/10, niezwykle często stosowany w kontekście rozwoju organizacji, podkreśla, że tylko 10% to szkolenia formalne (tzw. classroom training). 70% stanowi to co najcenniejsze w nauce: on-the-job-training, (OJT lub OTJ) czyli nauka na stanowisku pracy; natomiast pozostałe 20% to feedback i nasze relacje z innymi ludźmi.

Przyjrzyjmy się w jaki sposób pozycja trenera wewnętrznego może wesprzeć rozwój naszej organizacji.

Nie jest łatwo znaleźć trenera wewnętrznego, który dostarczy nam wszystkich szkoleń wymaganych przez organizację. W większości przypadków trener wewnętrzny skupia się na umiejętnościach miękkich (zarządzanie czasem, efektywna komunikacja, dawanie feedbacku, itd.), w pozostałych obszarach korzysta z pomocy dostawców zewnętrznych.

Czym zatem zajmuje się najczęściej trener wewnętrzny? W większości firm z którymi współpracowałam, zakres obowiązków trenera obejmował:

 

  • Pomoc w przygotowywaniu strategii szkoleniowej w organizacji
  • Analiza potrzeb szkoleniowych, zarówno krótko jak i długoterminowych
  • Badanie poziomu wiedzy uczestników przed szkoleniem
  • Przeprowadzenie szkolenia
  • Ocena efektywności szkolenia; testy wiedzy oraz porównanie z wynikami przed szkoleniem
  • Raportowanie i analizy wyników
  • Prowadzenie platformy e-learningowej, czy też w szerszym kontekście zarządzanie wiedzą w organizacji
  • Pomoc / prowadzenie programu onboardingowego dla nowo zatrudnionych pracowników

 

Jak widać z powyższej listy, praca trenera wewnętrznego nie ogranicza się tylko do prowadzenia szkoleń. I właśnie ta różnorodność zadań powoduje, że jest to jedno z najciekawszych stanowisk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wielu trenerów odnajduje niezwykłą satysfakcję we wspomaganiu rozwoju pracowników, patrząc na ich rosnącą efektywność zawodową lub kolejne promocje na wyższe stanowiska.

Innym, równie ciekawym rozwiązaniem jest trener wewnętrzny, który nie jest częścią działu rozwoju, natomiast wspiera innych pracowników ramach swoich obowiązków. Najczęściej są to trenerzy OJT, szkolący z tematyki specyficznej dla danej firmy: moduł jakiegoś oprogramowania, specyfika danego klienta lub konkretna procedura obowiązująca w naszej firmie. Takie urozmaicenie obowiązków cieszy się zawsze ogromnym powodzeniem i program Train the Trainer przygotowujący do bycia trenerem bywa postrzegany jako niesamowita możliwość własnego rozwoju.