Szkolenia

WARSZTATY ROZWOJOWE

MBTI – Mój profil

Szkolenie wprowadzające koncepcję MBTI.  Uczestnicy zapoznają się z czterema parami preferencji (ekstrawersja/introwersja; poznanie/intuicja; myślenie/odczuwanie; osądzanie/obserwacja), dokonują samooceny, porównują tą ocenę z wynikiem kwestionariusza MBTI®, dowiadują się jak są postrzegani przez innych ludzi.

Korzyści programu:

 • Odkryjesz swój profil MBTIwhich_direction_to_go_800_7583
 • Dowiesz się jak Twój profil wpływa na Twoje życie zawodowe i prywatne
 • Zrozumiesz jakie są Twoje mocne strony, a w których obszarach możesz się dalej rozwijać
 • Dowiesz się jak postrzegają Cię inni ludzie
 • Nauczysz się doceniać ludzi, którzy różnią się od Ciebie

Czas trwania: 4 godziny

 

 

 

MBTI – W szponach stresu

Oprócz szkolenia wprowadzającego do MBTI, moduł ten jest ulubionym tematem wszystkich uczestników. Pozwala na dogłębne zrozumienie własnego profilu, analizę własnych zachowań w sytuacjach stresowych,  a także uczy jak kontrolować negatywne emocje.

Korzyści programu:

 • Zrozumiesz czym się różni pozytywny stres od negatywnego stresu i jak wpływają one na naszą efektywnośćchained_weight_ball_colored_800_10296
 • Dowiesz się jakie są różne reakcje na stres i w jakich momentach występują
 • Poznasz trzy typy zachowań w sytuacjach stresowych: „superbohater”, „tylko człowiek” i „potwór”
 • Opracujesz opis własnych „osobowości” w sytuacjach stresowych
 • Dowiesz się jak kontrolować negatywne emocje u siebie oraz jak interpretować je u innych

Czas trwania: 2 godziny

 

 

 

MBTI – Praca zespołowa

Ten moduł jest zawsze dopasowany do potrzeb danego klienta.  Istnieją zarówno wersje dla kierowników i menedżerów (zarządzanie efektywnymi zespołami), jak i dla całych zespołów (jak działać w efektywnym zespole).

Korzyści programu:

 • Dowiesz się jaka jest Twoja funkcja dominująca, pomocnicza, trzecia i czwarta (inferior)
 • Zrozumiesz jaką rolę spełniasz w zespole i jaka jest Twoja wartość dodanafigures_huddle_team_800_15777
 • Nauczysz się doceniać inne osoby pracujące w Twoim zespole na podstawie ról przez nich wykonywanych
 • Efektywne zespoły – jak je stworzyć i jak dobierać osoby do poszczególnych grup zadaniowych
 • Zrozumiesz źródła potencjalnych konfliktów w zespole i nauczysz się je rozwiązywać

Czas trwania: od 4 do 8 godzin (w zależności od potrzeb klienta)

 

 

 

MBTI – Komunikacja

Program dopasowany do potrzeb danego klienta, zawierający ćwiczenia odpowiadające specyfice danej firmy. Ćwiczenia mogą obejmować sposoby przygotowywania i przedstawiania prezentacji, rozmowy z klientami bądź ważnymi współpracownikami, codzienną komunikację w firmie.

Korzyści programu:

 • Dowiesz się jaka jest „złota zasada komunikacji” i jak ją wprowadzić w życiestick_figure_tin_can_talk_800_5814
 • Poznasz cztery strategie komunikacji, dopasowane do potrzeb różnych odbiorców
 • Zrozumiesz dlaczego z niektórymi ludźmi łatwiej Ci się „dogadać”, a z innymi nie możesz znaleźć wspólnego języka
 • Przećwiczysz skuteczne przekazywanie wiadomości / informacji / poleceń
 • Zrozumiesz na co kłaść szczególną uwagę w komunikacji z innymi ludźmi, czyli „jak mówić aby być zrozumianym”

Czas trwania: od 4 do 8 godzin (w zależności od potrzeb klienta)

 

MBTI – Zarządzanie w zmianie

Stosunkowo niewielu z nas podchodzi do zmiany z okrzykiem „Super, zróbmy to!!!” Pozostali albo biorą zmianę „na przeczekanie” albo postrzegają zmianę jako zagrożenie – wroga, z którym przychodzi im się zmierzyć. Jak zatem okiełznąć tą zmianę, jak wziąć byka za rogi i spowodować by działał on na naszą korzyść?

Korzyści programu:

 • Dowiesz się dlaczego niektórzy ludzie cieszą się na myśl o zmianie, podczas gdy inni reagują zaprzeczeniem i emocjonalnym bólem?businessman_ride_bull_800_wht_18585
 • Poznasz sposoby na zarządzanie 3 zasobami niezbędnymi w każdej zmianie: potrzebami własnymi, potrzebami innych (poszczególnych) ludzi oraz zasobami całej organizacji
 • Zrozumiesz jakie są fazy przechodzenia przez zmianę i sprawdzisz jak reagują osoby o poszczególnych preferencjach
 • Nauczysz się dopasowywać sposoby zachowania i komunikacji do potrzeb poszczególnych osób
 • Dowiesz się jak przeprowadzić zespół od fazy oporu przeciw zmianie do fazy zaangażowania w zmianę

Czas trwania: 4 godziny

 

UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE

W ORGANIZACJACH

Skuteczna rekrutacja

 

Szkolenie dopasowane do specyfiki firmy danego klienta. Uczestnicy zapoznają się z krokami efektywnie przeprowadzonego procesu rekrutacji i selekcji: od definiowania profilu kandydata, aż po onboarding wybranego pracownika.

Tematy omawiane:

 • Który krok w procesie rekrutacji i selekcji generuje największy zysk dla organizacji?
 • Wiedza, kompetencje czy osobowość – co jest najważniejsze?people_search_800_4255
 • Kandydat perfekcyjny czy kandydat dość dobry?
 • Rozmowa: o co pytać i o co nie pytać?
 • Jak podjąć właściwą decyzję i jak przekazać feedback kandydatowi?

Czas trwania: od 4 do 8 godzin (w zależności od potrzeb klienta)

 

 

 

„Feedback to śniadanie mistrzów”

Program realizowany na dwóch poziomach – dla kierowników i menedżerów. Przykłady i ćwiczenia są zawsze dopasowane do specyfiki danej firmy. Warsztat jest uzupełniony o sesję typu „follow up” (po upływie 2-4 tygodni), w czasie której uczestnicy dzielą się doświadczeniami i nowo nabytymi umiejętnościami.

Uczestnicy nauczą się:

 • Jak przygotować feedback mając odpowiednie nastawienie cause_and_effect_800_4361
 • Jak wybrać odpowiedni rodzaj feedbacku
 • Jak sformułować feedback aby był efektywny
 • Jak kontrolować emocje w czasie rozmowy oceniającej
 • Jak osiągnąć porozumienie końcowe

Czas trwania: 8 godzin + 4 godziny follow up (w zależności od potrzeb klienta)