Różnorodność w firmie – jak przebić mur korporacji?

Miałam ostatnio przyjemność uczestniczyć w niezwykle inspirującym spotkaniu dotyczącym zarządzania różnorodnością w firmie. O ile temat nie był dla mnie obcy (pracowałam do tej pory w firmach, które przykładały niezwykłą uwagę do różnorodności), o tyle zorientowałam się jak wiele jest jeszcze do zrobienia, nawet w najbardziej różnorodnych organizacjach.

Czym zatem jest różnorodność, czy warto ją wprowadzić, ile będzie nas to kosztowało i czy co z tego będziemy jako firma mieć? Innymi słowy mówiąc: czy nam się to opłaca?

Oficjalna definicja różnorodności mówi o tworzeniu równych szans w miejscu pracy dla kobiet i mężczyzn. Obecnie jednak powinniśmy patrzeć na różnorodność z szerszej perspektywy – stworzenia szans również dla ludzi niepełnosprawnych, młodych matek (a właściwie to młodych rodziców), studentów kończących naukę, osób w kategorii 50+ oraz (coraz częściej) obcokrajowców. Przebicie się przez mur korporacyjny dla wielu grup społecznych jest niezwykle trudne. Pracodawca musi ponieść koszty związane z dostosowaniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, wydać dodatkowe pieniądze na szkolenia dla osób wracających na rynek pracy po dłuższej przewie lub zaproponować rozwiązania umożliwiające pracę z domu. Mogłoby się zatem wydawać, że wprowadzanie różnorodności wiąże się z dodatkowymi kosztami i wysiłkiem organizacyjnym. Nic bardziej mylnego. Korzyści z wprowadzenia różnorodności, zarówno krótko jak i długoterminowe, a także ekonomiczne i pozaekonomiczne będą dla nas zaskakujące. Firmy, które mają w swoich zarządach kobiety, osiągają lepsze wyniki, wyrażone we wskaźnikach takich jak:

 • wartość marki
 • zwrot z kapitału własnego
 • zwrot ze sprzedaży
 • zysk operacyjny
 • zysk netto

Dodatkowe korzyści odczuje nasza firma to:

 • Różnorodne zespoły to różnorodne kompetencje, wykształcenie i umiejętności
 • Większa wrażliwość społeczna i osobiste zaangażowanie naszych pracowników
 • Lepsze zorientowanie na klienta i dopasowanie się do szerszego rynku
 • Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników
 • Firma będzie postrzegana jako bardziej etyczna

Jak zatem sprawdzić czy nasza firma sprzyja różnorodności lub jak przygotować się do takiej różnorodności? Niezwykle przydatne okażą się statystyki ukazujące bieżący obraz naszej firmy:

 • Ile % pracowników stanowią kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby 50+, osoby pracujące na część etatu bądź z domu?
 • Jaki % tych osób zajmuje stanowiska kierownicze i menedżerskie?
 • Jaki % z tych osób bierze udział w szkoleniach bądź korzysta z dofinansowywania edukacji?
 • Czy wynagrodzenia na każdym stanowisku są jednakowe, czy też posiadamy osobną siatkę płac dla kobiet i mężczyzn?

Dopiero po odpowiednim rozpoznaniu obecnej sytuacji będziemy w stanie stwierdzić jak dobrze (lub źle) nasza firma podchodzi do różnorodności. I jak możemy się strategicznie do tej roli przygotować. Oficjalne polityki bądź procedury promujące różnorodność to dopiero początek niezwykle ciekawej drogi prowadzącej naszą firmę na wyżyny odpowiedzialności społecznej.