MBTI

Jeśli interesują Cię następujące obszary:

  • Samozrozumienie i rozwój osobisty
  • Jak rozwijać własną karierę i osiągać najlepsze wyniki w pracy
  • Jak zarządzać stresem, jak stres wpływa na nas i nasze otoczenie
  • Jak budować i rozwijać efektywne zespoły
  • Komunikacja międzyludzka – jak usprawniać i wzmacniać
  • Zarządzanie zmianą

Moje warsztaty, w których wykorzystuję praktyczne zastosowanie MBTI®, pomogą Tobie i Twojej organizacji.

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) to kwestionariusz samooceny, w którym praktyczne zastosowanie znalazła koncepcja typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Otrzymane wyniki pomagają zrozumieć występowanie naturalnych, normalnych różnic w sposobach myślenia, komunikowania i wchodzenia w interakcje pomiędzy ludźmi. Wskaźnik MBTI® jest stosowany od ponad 50 lat na całym świecie, przetłumaczono go już na ponad 30 różnych języków, a co roku około 3 milionów osób przechodzi przez badania kwestionariuszem i sesje informacji zwrotnej.

Kwestionariusz „rozpoznaje” cztery podstawowe wymiary, które składają się na 16 różnych typów osobowości. Preferencjami są tu pary przeciwstawnych cech, określane za pomocą liter, należące do 4 podstawowych aspektów. Typologia zakłada istnienie 16 typów osobowościowych, określonych za pomocą jednej litery z każdego wymiaru:

  1. Ekstrawersja (E extraversion) – Introwersja (I introversion): skąd czerpiemy energię
  2. Poznanie (S sensing) – Intuicja (N intuitive): w jaki sposób zbieramy informacje
  3. Myślenie (T thinking) – Odczuwanie (F feeling): w jaki sposób podejmujemy decyzje
  4. Osądzanie (J judging) – Obserwacja (P perceiving): jaki mamy styl działania

16 kombinacji preferencji:

ISTJ

ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ

ENTJ

 

Myers BrMBTI Krakówiggs Type Indicator (MBTI®)

W oparciu o Typy Psychologiczne C.G.Junga

Opracowanie opisów typów  Forid, 2010


ISTJISTJ framed (1) Są to zazwyczaj osoby stonowane, odpowiedzialne, które osiągają sukces dzięki staranności i niezawodności. Dużą wagę przywiązują do praktyczności, realistyczności i konkretów. Preferują zadania związane z dokładnością, precyzją, które wymagają metodycznego podejścia. Decyzję podejmują na podstawie logicznej analizy i po jej podjęciu nie zważając na przeciwności konsekwentnie dążą do celu. Ich świat to porządek oraz zorganizowane, poukładane życie osobiste i zawodowe.


ISFJISFJ framed Są to zazwyczaj osoby ciche, lojalne, taktowne, współczujące i wrażliwe na uczucia innych ludzi. Lubią być potrzebne. Konsekwentnie, skrupulatnie i dokładnie wypełniają przyjęte zobowiązania. Przyjmują odpowiedzialność za sprawy, które powinny być dokończone. Cenią precyzję, szczegóły i fakty, zwłaszcza jeżeli dotyczą one innych osób. Starają się stworzyć uporządkowane i harmonijne środowisko w pracy i w domu.


INFJINFJ framed Osoby te inspiruje świat idei. Będąc niezależnymi i oryginalnymi poszukiwaczami znaczeń i skojarzeń, pragną zrozumieć motywację innych osób, które wnikliwie obserwują. Motywuje je wewnętrzna wizja i wyznawane wartości, które cenią bardziej niż opinie innych osób na dany temat. W zorganizowany i zdecydowany sposób wdrażają swoje pomysły w życie, potrafią być uparte zwłaszcza gdy pomysły te mają służyć wspólnemu dobru.


INTJINTJ framed Osoby te motywuje perfekcyjne wdrażanie swoich oryginalnych pomysłów w życie. Są logiczne, krytyczne i pomysłowe. Mając wysokie wymagania wobec siebie i innych, nie przejmują się obojętnością czy krytyką. Jako jeden z najbardziej niezależnych typów osobowości, preferują̨ robić większość rzeczy „po swojemu”. W sposób naturalny organizują „burze mózgów” podczas, których szybko dostrzegają wzory i powiązania.


ISTPISTP framed To elastyczni pragmatycy, w ciszy obserwujący wydarzenia do momentu, aż pojawi się problem, wówczas chętnie włączają się do akcji i raczej działają niż mówią. Przekonuje je logika przyczynowo- skutkowa, fakty oraz skuteczność rozwiązań. Są realistami, zwracającymi uwagę na detale i szczegóły, przez co mogą być́ prawdziwymi „magazynami informacji”. Zazwyczaj odpowiadają im prace manualne, sport, czynności wymagające ‘dreszczyku emocji’ i spontanicznego działania. Ich spokój, powściągliwość oraz skłonność do nazywania rzeczy dokładnie tak, jak je widzą może sprawiać, że są odbierani jako osoby chłodne i wyobcowane.


ISFPISFP framed Są to osoby skromne i powściągliwe. Cenią wrażliwość, lojalność i wierność wyznawanym wartościom oraz ludziom. Starają się unikać konfliktów, różnicy zdań i nie narzucać innym swoich opinii. W idealnym świecie chcą mieć swoje miejsce gdzie mogą pracować według własnego planu, nie planując więcej niż jest to w danej chwili potrzebne. Swoje ciepło i entuzjazm zachowują dla siebie, dzieląc się nim jedynie z osobami, którym w pełni ufają.


INFPINFP framed Osoby, które ponad wszystko cenią wewnętrzną harmonię i wyznawane wartości. Mogą być́ postrzegane jako lojalni i wrażliwi idealiści. Koncentrując dużo swojej energii na marzeniach i wizjach, zwracają szczególną uwagę na możliwości rozwoju i wykorzystanie potencjału innych osób. Bywają elastyczne i tolerancyjne, za wyjątkiem sytuacji, gdy są zagrożone wyznawane przez nie wartości. Ustanawiają wysokie standardy i mają tendencję do rozpoczynania wielu spraw, które ostatecznie ‘jakimś cudem’ udaje im się zrobić.


INTPINTP framed Osoby na zewnątrz spokojne, powściągliwe i zdystansowane, w środku poszukujące logicznych, teoretycznych i abstrakcyjnych rozwiązań. Potrafią być krytyczne, analityczne i wnikliwe, czasem wręcz do „dzielenia podczas dyskusji włosa na czworo”. Cenią kompetencję, inteligencję, pomysłowość i oryginalność. Lubią złożone i trudne modele mogące poprawić istniejący stan rzeczy. Czasem ich pomysły są tak złożone, że mają trudność w przekazaniu ich innym w prosty i zrozumiały sposób.


ESTPESTP framed Osoby aktywne, spontaniczne, dobrze czujące się w większości sytuacji towarzyskich, będąc „kopalnią historyjek i żartów” potrafią dobrze rozładować napięte sytuacje. Zazwyczaj otwarte, elastyczne i mające pragmatyczne podejście do rozwiązywania problemów. Nudzą je teorie, koncepcje i złożone wyjaśnienia – lubią energiczne działanie i natychmiastowy rezultat. Cieszą się chwilą skupiając się na tym, co jest tu i teraz.


ESFPESFP framed Są to osoby bardzo towarzyskie, tolerancyjne i żywiołowe. Preferują pracę wymagającą elastyczności, spontaniczności, zdrowego rozsądku i współpracy z innymi. Widzą i akceptują sprawy takimi jakie są, lubią konkretne fakty i mają dobrą pamięć do szczegółów, przez co najlepiej uczą się na podstawie próbowania nowych umiejętności i doświadczenia, szczególnie jeżeli jest ono związane ze współpracą z innymi osobami.


ENFP ENFP framedOsoby pełne entuzjazmu i wiary w nowe możliwości. Widząc powiązania miedzy różnymi, nawet bardzo odległymi wydarzeniami i informacjami, szybko i pewnie działają w oparciu o zaobserwowane wzorce. Chętnie doceniają i wspierają̨ inne osoby oraz same szukają takiej akceptacji i wsparcia. Ponad wszystko cenią inspiracje, nowe pomysły, które po rozpoczęciu często pozostawiają otwarte. Są gotowe pomagać każdemu, kto ma problem. Wkładają dużo energii w podtrzymanie osobistych relacji.


ENTP ENTP framedSą to osoby szybkie, bystre, entuzjastyczne i pomysłowe. Łatwo widzą wady dowolnego stanowiska oraz nieustannie dążą do podnoszenia swoich kompetencji, dlatego często ‘dla zabawy’ argumentują i dyskutują, pytając „dlaczego?”, sprawdzając „za i przeciw”, niezależnie od tego czy zgadzają się z tym stanowiskiem, czy też nie. Prawie zawsze potrafią znaleźć logiczną przyczynę dla tego, czego pragną. Stymuluje je wyzwanie, nowe koncepcje oraz nowe możliwości, działają pod wpływem twórczego impulsu. Bywają niekonwencjonalne w podejściu, nudzi je rutyna.


ESTJ ESTJ framedOsoby zdecydowane i odpowiedzialne, sumienne, systematycznie i szybko wdrażające w życie swoje decyzje. Koncentrują się na skuteczności i praktyczności rozwiązań. Zwracają uwagę na szczegóły, jasno określone standardy i kryteria. Lubią oceniać innych, podejmując decyzje, bazują na swoim doświadczeniu i logice. Zazwyczaj łatwo dają się poznać.


ESFJ ESFJ framedSą to osoby odpowiedzialne i serdeczne, współpracując chętnie wspierają inne osoby aby dokładnie i na czas ukończyć zadania. Dążą do harmonii i przywiązują dużą wagę do relacji z innymi osobami. Zazwyczaj są rzeczowe, realistyczne i dobrze zorganizowane. Zwracają uwagę na szczegóły i fakty, zwłaszcza jeżeli dotyczy to innych osób. Są wrażliwe na obojętność i krytykę, lubią być́ doceniane.


ENFJ ENFJ framedDla tych osób najważniejsze są inne osoby i relacje z nimi. Będąc idealistami, dążą do harmonii i życia w zgodzie ze swoimi wartościami. Dostrzegają potencjał prawie w każdej osobie, mogą być inspirującymi liderami. Są osobami uporządkowanymi i zorganizowanymi, mogą działać jak katalizator, organizując i łącząc poszczególne osoby wspierając je w rozwoju. Mimo naturalnej ‘krytyczności’, rzadko publicznie ją wyrażają.


ENTJ ENTJ framedOsoby naturalnie i zdecydowanie przejmujące rolę lidera. Dążąc do kompetencji we wszystkim co robią, w sposób naturalny widzą wady i zalety, które bezpośrednio i szczerze komunikują innym. Zazwyczaj stawiają wysokie wymagania sobie i innym. Łatwo dostrzegając sprzeczność i nielogiczność istniejących systemów, opracowują własne procedury i strategie, które systemowo wprowadzają w życie.


 

Opracowanie  Forid 2010 Więcej na temat MBTI®, oraz Szkoleń Certyfikujących: www.forid.pl

Ponad 13 000 certyfikowanych praktyków, trenerów, doradców zawodowych, coachów w Europie i już około 100 w Polsce pracuje w oparciu o kwestionariusz MBTI®.

Firma Forid, Szkolenia i Rozwój posiada wyłączną licencję na prowadzenie warsztatów Certyfikujących MBTI® w języku polskim na terenie Polski. MBTI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Myers-Briggs Type Indicator Trust.

Firma 4HRsolutions prowadzi szkolenia MBTI w języku polskim i angielskim na terenie całego kraju, a w szczególności w miastach Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Rzeszów.