MBTI: Myślenie czy Odczuwanie

 

Myślenie czy Odczuwanie (Thinking – Feeling, T – F) to trzecia z par preferencji MBTI. balance_mind_and_heart_800_10001Pomaga nam ona określić jaki sposób podejmujemy decyzje. W swoich działaniach opieramy się najczęściej albo na umyśle albo na uczuciach. Niektórzy wybierają bezosobowy, obiektywny sposób postępowania. Inni z kolei wolą podejmować decyzje w sposób subiektywny i angażować się osobiście.

 

Aby zrozumieć własną preferencję, spróbuj najpierw odpowiedzieć na poniższe pytania:

 

 1. Zazwyczaj jesteś bardziej
 • Bezstronny
 • Dobroduszny

 

 1. Masz skłonność do
 • Chłodnej oceny
 • Współczucia

 

 1. Bardziej naturalne dla Ciebie jest bycie
 • Sprawiedliwym dla innych
 • Miłym dla innych

 

 1. Dokonując osądu, przypuszczalnie podejdziesz do sprawy
 • Bezosobowo
 • Uczuciowo

 

 1. Jesteś bardziej
 • Stanowczy niż łagodny
 • Łagodny niż stanowczy

 

 1. W życiu kierujesz się raczej
 • Głową
 • Sercem

 

 1. Zazwyczaj jesteś bardziej
 • Bezstronny
 • Skłonny do współczucia

 

 1. Jesteś typem człowieka, który
 • Woli sprawiedliwość niż pobłażliwość
 • Woli pobłażliwość niż sprawiedliwość

 

 

Osoby preferujące funkcję Myślenie (T) wybierają najczęściej pierwszą odpowiedź.

 

 • Są analitycznelightbulb_in_brain_800_12484
 • Kieruje nimi obiektywna logika
 • Koncentrują się na przyczynach i skutkach
 • Szukają błędów w rozumowaniu
 • Stosują spójne i jednolite zasady w kontaktach z innymi
 • W pracy kładą nacisk na podejmowanie zadań

 

 

Osoby preferujące funkcję Odczuwanie (F) wybierają najczęściej drugą odpowiedź.

 

 • Są empatycznesingle_heart_800_1595
 • Kierują nimi osobiste wartości i przekonania
 • Koncentrują się na harmonii pomiędzy wartościami swoimi i innych
 • Poszukują wspólnych płaszczyzn i podobnych wartości
 • Traktują każdą osobę jak jedyną w swoim rodzaju jednostkę
 • W pracy kładą nacisk na wzajemne wsparcie i proces

 

Już na pierwszy rzut oka widać, że obydwie preferencje bardzo się różnią od siebie, mogą więc stanowić potencjalne źródło konfliktu. Okazuje się jednak, że osoby preferujące oba typy Myślenie (T) i Odczuwanie (F) mogą ze sobą znakomicie współpracować, jeśli tylko rozumieją przyczyny różnic pomiędzy sobą i potrafią je akceptować. Bardzo dobrze się uzupełniają. Osoby o preferencji Myślenie (T) w obiektywny sposób przeanalizują daną sytuację oraz wszystkie „za” i „przeciw”. Osoby o preferencji Odczuwanie (F) wezmą pod uwagę to, co jest ważne dla wszystkich osób zaangażowanych w dana sytuację, podejmą decyzję w oparciu o wartości. I jak zawsze kluczem do sukcesu jest świadomość preferencji własnych i innych ludzi oraz skuteczna komunikacja.