Jak wynagradzać pokolenie Y?

Dokładnie tak samo jak wszystkie pozostałe osoby pracujące – czyli odpowiednio do wieku, wykształcenia, umiejętności, pracy włożonej w wykonywane zadania oraz osiągniętych wyników.  Czyli nie tylko co, ale również jak. Pokolenie Y nie różni się tutaj od innych, z jedną różnicą – samo wynagradzanie nie wystarcza.  O tym jak jeszcze wynagradzać pracowników i co to jest Total Reward Statement już niedługo.