Usługi

4HRsolutions to firma utworzona z głębokiego przekonania, że dział HR jest strategicznym partnerem w organizacji i na równi z działami operacyjnymi, logistycznymi, sprzedaży, dystrybucji, marketingu, finansów oraz IT odgrywa kluczową rolę w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Doświadczenia zbierane od roku 1995 obejmują organizacje produkcyjne, zarówno w branży dóbr szybko zbywalnych, telekomunikacyjnych jak i farmaceutycznych, a także centra usług wspólnych, nie tylko po stronie wewnętrznego HR, ale również po stronie zarządzania operacyjnego.

Rozwiązania proponowane przez 4HRsolutions będą zawsze dostosowane do potrzeb indywidualnych klientów, bazować będą one jednak na tym co już przetestowane, sprawdzone i wdrożone. Szczególnie cennym doświadczeniem są projekty bądź zadania, które nie zakończyły się spektakularnym sukcesem – one bowiem były źródłem nowych inspiracji i usprawnień. Nie jest błędem się pomylić, błędem jest nieumiejętność wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Proponowane formy współpracy to:

Dla klientów korporacyjnych:

  • konsulting w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
  • budowanie nowych firm z perspektywy HR
  • audyt i ewentualne usprawnienia zespołów już istniejących
  • realizacja projektów krótko i długoterminowych
  • szkolenia w obszarze umiejętności miękkich
  • warsztaty i szkolenia w zakresie MBTI

 

Dla klientów indywidualnych:

  • indywidualne sesje MBTI oparte na samoocenie lub na licencjonowanym kwestionariuszu MBTI®. W trakcie takiej sesji uczestnicy dowiedzą się jaki jest ich indywidualny profil, odkryją własne mocne strony i obszary do rozwoju, zrozumieją jak mogą być postrzegani przez innych, a także jak ich preferencje wpływają na życie zawodowe i prywatne.
  • Mentoring – wsparcie kariery w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania zespołami

 

Usługi HR – 4HRsolutions

Zapraszam do kontaktu: ewa.ekes@4hrsolutions.pl